Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Saturday, October 10, 2015

Member Login:

Rabbi Chaim Amsellem, a point of light in a foggy, silly election system

Tags: Columnists
Comments

הרב חיים אמסלם

נקודת אור אמיתית במערכת בחירות אווילית

יוסי טסטסה

מיוחד

כבר כתבתי על שיטת הבחירות בישראל ומערכת הבחירות הנוכחית מספר פעמים בעת האחרונה. בכל פעם הבעתי תיסכול, אכזבה, כעס ותחושה שמה שהיה הוא שיהיה ועם ישראל יקום בסופו של דבר לאותה מציאות ערב הבחירות קרי מפלגת שלטון שנעלמה, מפלגה שצצה כפטריות אחרי הגשם ותעילם בהקדם. אנשים עלומים, שמות מצחיקים וקרקס גדול.

לאחרונה צדה את עיני דמות אחת שבאופן אישי לא הייתי אפילו חושב להצביע למפלגה אליה היא שייכת. מפלגת "ש"ס" רחוקה ממני רעיונית וערכית שנות דור ולא מדובר בתפיסתי עבור העיתון היהודי-קנדי   

הדתית אלא מדובר בתפיסתי החברתית בעיקר.

מערכת חינוך שמלמדת תורה ותורה בלבד, מגדלת לבערות, עוני ואפליה. מפלגה שלמה שנשלטת על ידי רבנים המכתיבים מלמעלה איך ומה להצביע היא בלשון המעטה לא דמוקרטית. מפלגה שמתנגדת לשירות צבאי מבחינה ערכית היא מבחינתי אסון גדול והגורם המרכזי לפילוג פנימי בחרה היהודית בין ציונים ובין אלה שנשארו גלותיים ומסרבים לקבל את ערכי המדינה המודרנית.

והנה באה לה הפתעה. הרב חיים אמסלם, חבר כנסת מטעמה של מפלגת ש"ס החל משנת 2006 החליט שדרך המפלגה אליה הוא משתייך אינה נכונה וזאת באופן מוחלט. הרב אמסלם פועל מזה כמה שנים להקל את הליך גיורם של ישראלים שאינם יהודים על פי ההלכה במיוחד של אלה שבדמם זורם דם יהודי ואף שרתו בצבא ההגנה לישראל.

בעניין זה כתב הרב הנכבד: "כמה גדולה מעלתם של אלו שנלחמים וכוונתם לקדש את השם ואת עם ישראל. אלה שומרים על העם היהודי בארץ ישראל מפני אלה הקמים עלינו לכלותינו". על דעותיו ופועליו אלה הותקף הרב אמסלם בעיתון החרדי יתד נאמן.

בדצמבר 2011 קיבל את "אות אביר איכות השלטון". בנימוקי הבחירה כתבה הוועדה: "בהוקרה על תרומה ייחודית לחיזוק החברה ואיכות השלטון בישראל חבר הכנסת הרב חיים אמסלם הוא דוגמה ומופת לשליח ציבור הפועל בנחישות, בעקביות ובלא מורא למען אחדות, סובלנות ומתינות, ולהחדרת ערכי שוויון וקידמה".

הרב אמסלם מתנגד לתופעת חברת הלומדים, במסגרתה הגברים מוכוונים ללמוד תורה בכולל ולא לעבוד לפרנסתם. הוא סבור כי רק מעטים שמתאימים ללימוד אינטנסיבי צריכים ללמוד בכולל ועל השאר להשתלב בשוק העבודה. אמסלם שלא שירת בצה"ל אך שני בניו התגייסו לשירות מלא, תומך בהשתלבות החברה החרדית בשרות בצבא ובשירות לאומי.

עוד הוא מדגיש את הצורך לחזור לגישה המתונה והסובלנית של חכמי יהדות ספרד, ומתנגד להקצנה ולהחמרה הקיימות לדעתו בציבור החרדי, כגון מניעת נשים מדיבור בתחנות רדיו. לדעתו הדבר נעשה בין היתר כדי לבצר את החומות מול הנעשה בעולם החילוני, אולם זוהי התמודדות שגויה, משום שלא ניתן ליצור ניתוק מהעולם החיצוני. לדעתו, חלק ניכר מתופעת הנשירה בציבור החרדי נובעת מתפיסה של "הכל או כלום".

בשנת 2011 ייסד אמסלם את תנועת "עם שלם".קווי היסוד של התנועה הם: שוויון בנטל הלאומי, תורה ופרנסה, מאבק בגזענות ובאפליה עדתית ושינוי במתכונת הרבנות והגיור. בבחירות הקרובות ירוץ חבר הכנסת אמסלם ברשימה נפרדת לכנסת בשם תנועתו "עם שלם", שם נפלא המזכיר הן את שם משפחתו והן את הערכים בהם הוא מאמין.

לאחרונה דווח שברשימת במועמדים לכנסת של הרב אמסלם נמצא במקום השני האלוף במילואים אלעזר שטרן, מי שהיה ראש אגף כח אדם בצה"ל. כולי תקווה שהמהלך הזה יביא בסופו של דבר לקירוב לבבות ולאיחוד בעם ישראל תוך שיתוף פעולה, הבנה ובניין ערכים לעתיד משותף.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.