The Canadian Jeiwsh News

Wednesday, October 7, 2015

Member Login:

Goodbye Amnon

Tags: Columnists
Comments

להתראות אמנון ליפקין-שחק

פרידה מאחד האנשים המרשימים שמדינת ישראל ידעה

יוסי טסטסה

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי   

לפני מספר ימים הלך לעולמו השר והרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין שחק. בן 68 היה במותו, מאחוריו קריירה צבאית מפוארת ששיאה במינויו לרמטכ"ל בתחילת שנות ה-90. המשכה של קריירה זו הייתה פוליטית. ליפקין שחק נבחר לשמש כחבר כנסת מטעם מפלגת המרכז ואף כהן בתפקיד שר בממשלת ישראל.

בשנים האחרונות התפנה ליפקין שחק לעשות לביתו ובעיקר להיות בביתו עקב מחלת הסרטן אשר תקפה אותו מספר פעמים ולבסוף הכריעה את מי שהיה גיבור ישראל.

לא על גבורותיו של ליפקין שחק בחרתי לדבר הפעם וגם לא על הישגיו השונים בתחום הצבאי ובתחום הציבורי. בנושאים אלה הייתה לליפקין שחק עליונות אך לא בלעדיות מוחלטת וניתן היה לכתוב על מפקדים נוספים בצה"ל שגם להם עיטורי גבורה והגיעו לדרגות פיקוד גבוהות.

לעומת זאת, אישיותו של ליפקין שחק, היא נדירה, מיוחדת ולדעתי אין שני לה בדורנו. זוכר אני את השנים בהן שמש כרמטכ"ל ולאחר מכן כשר בממשלות ישראל. ליפקין שחק תמיד דבר בנועם, מילותיו היו שקולות ומנומסות ולמרות ניסיונות של רבם מיריביו ואף של חלקים בתקשורת למצוא בו פגמים ולהצמיד לו שערוריות הדבר לו צלח וזאת מסיבה פשוטה. ליפקין שחק היה נקי כפיים ורבב, איש ישר וערכי שהאמין בערכים ואלה היו נר תמיד לרגליו.

כאשר ספדה לו רעייתו, טלי ליפקין שחק, היא דברה על עשרות שנים של אהבה ועל רצונה ביותר מכך, היא קראה לו אמנונוש אהובי וסיימה את דבריה באמרה שעוד ייפגשו בהמשך. יותר משהיווה דוגמא ומופת לפקודים ולאזרחים היה ליפקין שחק מופת בתוך כותלי ביתו. בעל חם ואוהב, אב מדהים שתמיד תמך בילדיו באשר הלכו. ערכיו הקרינו ממנו בכל אשר הלך ולוואי והיו לעם ישראל עוד עשרות שכמותו.

לפני כ-14 שנים פגשתי את ליפקין שחק באירוע פרטי. לא הייתה בינינו היכרות מוקדמת ובכל זאת התפתחה לה שיחת חולין קצרה שדנה משום מה בנושאי תחבורה (ליפקין שחק כהן כשר תחבורה), רכבות מאחרות וגם חשיבות הנגישות מהפריפריה למרכז כחלק מחיזוק הההתיישבות היהודית בנגב ובגליל וחיזוק המפעל הציוני.

לא אשכח לעולם את אותה שיחה קצרה. נשביתי בקסמיו של ליפקין שחק כמו שכנראה קרה לרבים אחרים. האיש הגבוה היה נעים מראה והליכות, קולו סמכותי אך רך, ללא ספק עם ישראל אבד את אחד מטובי בניו. יהי זכרו ברוך.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.