Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Sunday, October 4, 2015

Member Login:

Light vs. Darkness

Tags: Columnists
Comments

אור נגד חושך

נאומו של חאלד משעל בעזה ממחיש את ההבדל התהומי בין העמים

יוסי טסטסה

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי

בשבעה בדצמבר הגיע אחד מנהיג חמאס, חאלד משעל, לביקור היסטורי ברצועת עזה. למשעל שנולד בכפר סמוך לרמאללה היה זה הביקור הראשון אי פעם ברצועת עזה מה שהוסיף לביקור התרגשות רבה, בראייה פלסטינית כמובן.

אם נסתכל על קורות חייו של משעל נמצא הרבה נדודים ולא מעט גירושים. משפחתו עברה לכווית בסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, לאחר פלישת צבא עיראק לכווית גורשו משם הפלסטינים, ביניהם משפחתו של משעל. משעל הגיע לירדן, ממנה גורש כעבור תשע שנים ואז השתקע בדמשק. לאחר התדרדרות המצב בסוריה נראה שעל המנהיג המפוקפק לחפש לעצמו מקום מגורים חדש.

משעל היה מיוזמי פעולות ההתאבדות נגד אזרחים ישראליים, הגעתו לעזה לאחרונה לוותה בתחושת שיכרון וזחיחות. משעל לא התבלבל ודבר על שחרור פלסטין מן הים עד הנהר, הזכיר את תורת השלבים ובעצם התווה מפת דרכים חדשה לשחרור פלסטין כולה.

המנהיג הפלסטיני מריח דם, הוא רואה את אירועי ה"אביב הערבי" כהזדמנות היסטורית לרתום את הנהגת העולם הערבי לפעול ביתר שאת למען הסוגיה הפלסטינית עד מחיקתה של ישראל כהגדרתו. משעל מעודד משלטון האחים המוסלמים במצרים, שלטון של תנועה שאי אחות לתנועת חמאס. הוא גם מעודד מהתקדמות פרויקט הגרעין האירני ואף הביע זאת בפומבי באחד מביקוריו בטהרן.

משעל מוכר לעמו את מה שמכרו לפניו מנהיגים אחרים כמו יאסר ערפאת, אחמד שוקיירי, אחמד ג'יבריל, נאיף חוואתמה ואחרים. הם לא מכרו תקווה לעמם אלא מכרו את שנאת העם האחר. הם לא דיברו על בניית עמם אל דיברו על הרס של עם אחר. הם לא דיברו על חינוך לקידמה ולסובלנות, אלא דיברו רק על דרך השהידים זו המובילה לאלימות קיצונית שסופה מוות.

משעל אגב הוא בעל תואר בפיזיקה ובמחשבים, נראה שאלה לא הפכוהו למתון יותר, פתוח יותר וסובלני יותר למתרחש סביבו. כך אגב גם בשאר אסאד בעל תואר ברפואת עיניים מאוניברסיטה באנגליה.

אני מציע לך מר משעל להסתכל על אלה שאתה שונא כל כך. תסתכל על הקדמה הטכנולוגית שלהם ועל תרומתם האדירה לאנושות בתחום המדעים, הרפואה. כן הרפואה, כיוון שרבים מבני עמך מגיעים לטיפולים יקרים במדינת ישראל שם הם מטופלים באכפתיות ובאהבה בניגוד לאותה שנאה תהומית שאתה ושכמותך מטיפים לה השכם והערב.

הבט בחקלאות, בפיתוחים של אנרגיה ירוקה, בשלטון דמוקרטי למופת, בתשתיות מתקדמות ובעוד הרבה דברים שהופכים את מדינת ישראל לנס חי ונושם.

כשהגעת לעזה מר משעל, חוץ משנאה והתלהמות איזה תקווה אמיתית נתת לבני עמך. האם יש לך תכנית לשפר את מצבם הכלכלי, האם ברצונך לשפר תשתיות, ליישב פליטים, לבנות את עזה כחוף תיירותי. נראה שמצבם המייאש של בני עמך דווקא משרת את מוחך המעוות.

אנשים בורים, עניים ומדוכאים קל לתמרן. תוכל בעזרת מעט מילים דמגוגיות לזכות לעוד כמה רגעים של תהילה מזויפת וזחיחות, עד שלמארחיך יימאס ממך ומשקריך והם יראו לך בנימוס את הדרך לשדה התעופה.

לסיכום מר משעל, למציאות הזו קורים מלחמת בני אור בפני חושך או מלחמת התקווה בייאוש. אתה בחרת בצד האפל.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.