The Canadian Jeiwsh News

Thursday, October 8, 2015

Member Login:

Lessons of Purim – Remember what Amalek did to you

Tags: Columnists
Comments

המן בן המדתא האגגי
זכור את אשר עשה לך עמלק
יוסי טסטסה
מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
פורים הוא חג נפלא שכולו שמחה. החג, סמליו וסממניו עיצבו ללא ספק חלקים משמעותיים
בילדותנו ואין נפלא מלהרעיש ברעשן עם הישמע שמו של ”המן הרשע“ כאשר בדרך כלל
כותלי בית כנסת הם מקום של דממה וכבוד.
כולנו כילדים בנינו בובות דמויות המן ותלינו אותן בחוצות העיר לאות סיפוק וניצחון על לכתו
של צורר. גם בדיחות סיפרנו עליו ועל זרש אשתו ועל איך הושפל על ידי אחשוורוש וכמובן על
ניצחון התבונה, במיוחד זו של מרדכי היהודי.
כאשר אנו קוראים כבוגרים את המגילה חולפת בגופנו צמרמורת. אחשוורוש האדיר שלט על
לא פחות ממאה עשרים ושבע מדינות מהודו במזרח ועוד כוש (טורקיה המודרנית) במערב
ובאימפריה הפרסית הגדולה היו פזורים יהודים לרוחבה ולרוחבה.
והנה קם לו רשע בן-בליעל ומתכנן לאסוף את בני עמנו ולחסל את כולם מכל רחבי
האימפריה הפרסית. למשמע התוכניות הזדוניות אינני יכול שלא להיזכר בוועידת ואנזה
הידועה לשמצה. האחרונה התקיימה ב 20- בינואר 1942 ובה מופה פיזורו של העם היהודי
באירופה לאורכה ולרוחבה ותוך מספר שנים הושמדו 6 מיליון מבני עמנו מתוכם 150 ריבוא
של ילדים רכים וטהורים.
כמו בימי הנאצים כך גם בימי קדם, אלא שבימי קדם התכנית סוכלה וליהודים הייתה אורה
ושמחה. בתפילותינו ובזכרונותינו אנו מזכירים את ”עמלק הנאצי“. השימוש במילה עמלק בא
לסמל לנו כיהודים את הטוטאליות של המאבק, להיות או לחדול, להישמד לעד או לנצח.
עמלק היה אויב מר של עם ישראל וזיכרון המאבק המר עימו מלווה אותנו עד היום ואנו
משליכים זאת כלפי אויבים החפצים בהשמדתנו, בהשמדת מדינת ישראל וחידלונו של העם
היהודי.
ראוי לזכור שהמן אינו רק רשע, הוא מוזכר במגילה כ”המן בן המדתא האגגי“. וכי למה אגגי,
תזכורת לאגג מלך עמלק אשר היה שריד אחרון לעמו לאחר שהוכה על ידי צבא שאול.
שמואל הנביא כעס על שאול על שחס על אגג, הביא להוצאתו להורג של אגג וגרם לכך
ששאול שילם על רחמיו בכתרו ומכאן נסללה הדרך למלכות בית דוד האגדית.
בין אם המן הוא נצר גנטי לאגג מלך עמלק או שמא מדובר במסורת בלבד וברמז מדרשי,
הדבר כלל וכלל לא משנה. מה שמשנה הוא שלקח פורים הן הצבאי והן המדיני מלווה אותנו
עד היום.
שושן הבירה היא היום טהרן וצאצאיו האידיאולוגיים של המן נושמים ובועטים והם מחכים
להזדמנות הקרובה להשלים את מה שהמן והיטלר, יימח שמם וזכרם, לפניהם לא הצליחו
לעשות ולהשלים.
את חג פורים הקרוב אחגוג בשמחה רבה ובתחושת התעלות, אך גם אעביר לילדיי את
המסר ואת הלקח שבכל דור ודור קם לו אגג-המן-היטלר- אחמדינג'אד ואנו נדרשים להרבה
תושייה הן נפשית והן פיזית כדי לצלוח בשלום אתגרים קיומיים שליוו ולצערי ילוו אותנו כעם
לאורך הדורות.
חג פורים שמח לכל בית ישראל.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.